Tecnis Eyhance ICB00

TECNIS Eyhance IOL, TECNIS® monofokal 1-parça IOL ile aynı temel geometriye sahiptir ve halka veya zonları olmayan IOL'lerden görsel
olarak ayırt edilemez.
TECNIS Eyhance IOL, TECNIS® monofokal 1-parça IOL ile karsılastırıldıgında, sferik aberasyonu neredeyse sıfıra kadar indirirken, lensin periferinden merkezine dogru sürekli bir güç artısı saglayan, yüksek degerli asferik yüzeyi sayesinde daha iyi bir ara mesafe ve benzer bir uzak
görme saglar.

TEKNİK VERİLER

TECNIS Eyhance IOL'ler (ICB00), monoküler ve binoküler ara mesafe görmede TECNIS® monofokal 1-parça IOL'lere (ZCB00) göre istatistiksel olarak anlamlı iyilesme saglar. TECNIS Eyhance IOL'ler, TECNIS® monofokal 1-parça IOL'ler ile karsılastırılabilir 20/20 uzak görme* saglar.

Benzer fotik fenomen profiliyle az ısıklı kosullarda daha iyi performans göstererek, beklenen sonuçlara olan güveni arttırır.